Bảng giá Hosting CIP MEDIA 2019

1GB
1.500.000 VNĐ / năm
Dung lượng: 1Gb
Băng thông: 15Gb
Email: 5
Addon Domain: 1
FTP: 1
Mysql: 1
2GB
2.300.000 VNĐ / năm
Dung lượng: 2Gb
Băng thông: 50Gb
Email: 10
Addon Domain: 3
FTP: 3
Mysql: 3
5GB
4.800.000 VNĐ / năm
Dung lượng: 5Gb
Băng thông: 150Gb
Email: 25
Addon Domain: 10
FTP: 10
Mysql: 10
7GB
6.000.000 VNĐ / năm
Dung lượng: 7Gb
Băng thông: 300Gb
Email: 50
Addon Domain: 15
FTP: 15
Mysql: 15
10GB
7.200.000 VNĐ / năm
Dung lượng: 10Gb
Băng thông: 500Gb
Email: 60
Addon Domain: 20
FTP: 20
Mysql: 20
12GB
9.600.000 VNĐ / năm
Dung lượng: 12Gb
Băng thông: 700Gb
Email: 100
Addon Domain: 25
FTP: 25
Mysql: 25
14GB
10.800.000 VNĐ / năm
Dung lượng: 14Gb
Băng thông: 900Gb
Email: 120
Addon Domain: KGH
FTP: KGH
Mysql: KGH
20GB
12.000.000 VNĐ / năm
Dung lượng: 20Gb
Băng thông: KGHGb
Email: KGH
Addon Domain: KGH
FTP: KGH
Mysql: KGH
30GB
16.000.000 VNĐ / năm
Dung lượng: 30Gb
Băng thông (GB): KGHGb
Email: KGH
Addon Domain: KGH
FTP: KGH
Mysql: KGH
40GB
20.000.000 VNĐ / năm
Dung lượng: 40Gb
Băng thông (GB): KGHGb
Email: KGH
Addon Domain: KGH
FTP: KGH
Mysql: KGH
50GB
24.000.000 VNĐ / năm
Dung lượng: 50Gb
Băng thông (GB): KGHGb
Email: KGH
Addon Domain: KGH
FTP: KGH
Mysql: KGH
60GB
28.000.000 VNĐ / năm
Dung lượng: 60Gb
Băng thông (GB): KGHGb
Email: KGH
Addon Domain: KGH
FTP: KGH
Mysql: KGH
70GB
32.000.000 VNĐ / năm
Dung lượng: 70Gb
Băng thông (GB): KGHGb
Email: KGH
Addon Domain: KGH
FTP: KGH
Mysql: KGH
80GB
36.000.000 VNĐ / năm
Dung lượng: 80Gb
Băng thông (GB): KGHGb
Email: KGH
Addon Domain: KGH
FTP: KGH
Mysql: KGH
90GB
40.000.000 VNĐ / năm
Dung lượng: 90Gb
Băng thông (GB): KGHGb
Email: KGH
Addon Domain: KGH
FTP: KGH
Mysql: KGH
100GB
44.000.000 VNĐ / năm
Dung lượng: 100Gb
Băng thông (GB): KGHGb
Email: KGH
Addon Domain: KGH
FTP: KGH
Mysql: KGH
0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)

Hỗ trợ và đăng ký 24/7
092.11.77779

Chọn dịch vụ cần tư vấn*

User Review
5 (1 vote)